VisBlue og DanSolar samarbejder om totalløsning til høst og opbevaring af grøn energi.

Dette indlæg er fra d. 06/01/2018

VisBlue og DanSolar er to af Ecoparks grønne virksomheder, som har fundet ud af at udnytte synergien i at have base i et fællesskab med en bred palet af virksomheder. DanSolar udvikler solcelleanlæg til produktion af strøm, mens Visblue udvikler miljøvenlige batterier til opbevaring af f.eks. solcellestrøm. De to virksomheder har indgået samarbejde om en totalløsning, der gør det muligt at blive op til mellem 70-100 % selvforsynende med grøn strøm. Den strøm, der bliver produceret af DanSolars solcellepaneler, bliver lagret i VisBlues batteri og kan bruges, når der er behov. Det er bæredygtighed og vedvarende energi, når det er bedst – og der er stigende interesse for løsningen, der er implementeret i et pilotprojekt i et boligbyggeri i Søborg.

Paul Riis Arndt, direktør i DanSolar, forklarer, at det i dag ikke kan betale sig at videresælge sin strøm til elnettet pga. høje afgifter og et spild på omkring 10 %, hver gang man trækker strøm ind og ud af elnettet. Det er ellers den model, solcelleejere i dag kan benytte sig af for at få udbytte af den strøm, de ikke selv kan nå at bruge.

Søren Bødker, direktør i VisBlue, pointerer, at økonomien er det vigtigste incitament til at lagre sin strøm i batterier, men at den miljømæssige fordel kun gør det til en endnu bedre idé. ”Vi vil gerne fortælle historien om, hvordan genbrug er tænkt ind i vores batterier. Batterierne har over dobbelt så lang levetid som lithiumbatterier, og efter levetidens udløb kan delene genanvendes til nye batterier. Det kan man ikke med andre typer batterier.” Paul supplerer: ”Levetiden på VisBlues batterier er 28 år, mens levetiden på solcellerne er på 25 år – det er synergi”.

”I 2050 skal vi være CO2-neutrale, så vi SKAL finde de her løsninger, som gør det muligt. Der er f.eks. krav om, at nye bygninger fra 2020 skal være tæt på CO2 neutrale.”

VisBlues batterier

består af genanvendelige materialer, der ikke er skadelige for miljøet. Væsken, som i alm. batterier er meget forurenende, udgøres af det uskadelige Vanadium (en tynd opløsning af svovlsyre). Desuden kan delene genbruges mange gange og der er derfor meget lang levetid i batterierne.

DanSolar og VisBlue har længe haft til huse i Ecopark. Både Søren og Paul er enige om, at der er klare fordele ved at have sine samarbejdspartnere som nærmeste nabo:

Paul: ”Det er praktisk. Hvis jeg har en kunde,, jeg kan sælge til, er Søren ikke længere væk, end han hurtigt kan smutte over i mødelokalet og deltage” og Søren tilføjer ”Ja, og så har vi jo hele anlægget her på matriklen. Vi kan tage kunderne med rundt og se, hvordan solcellerne rent fysisk ser ud på bygningen, samtidig med de ser vores batteri. På den måde får de en bedre fornemmelse af anlægget i sin helhed.”

Ecopark er med på solcelle-bølgen og er spydspids i DanSolars ”Projekt Grønt Danmark” (se infoboks). Da Ecopark i 2015 opførte en tilbygning med konferencelokaler oven på den eksisterende bygning ud mod Ringvejen, besluttede man at integrere solcellepanelerne med bygningens arkitektur.

Projekt ”Grønt Danmark”

er et fuldt finansieret projekt, der skal gøre det mere attraktivt at vælge solcellestrøm. Samarbejdet mellem DanSolar og VisBlue er forankret i projektet. Solcellerne opsættes helt gratis, og besparelsen betales tilbage til projektet de første 10 år og udgør dermed betalingen for anlægget. Herefter nyder man selv godt af besparelsen – uden at skulle have penge op af lommen. Indtil videre tilbydes løsningen kun til boligforeninger og erhverv, men planen er på sigt, at kunne tilbyde den til private.

Paul Riis Arndt, direktør i DanSolar, ved solcelleanlægget på taget af en af bygningerne i Ecopark. Bag ham kan man skimte det skrå plan på taget af den nye tilbygning fra 2016 - her er solcellepanelerne integreret i det skrå tag og på den måde en del af arkitekturen.

/Sidsel Westh-Hansen