Energilagring - Forskning og løsninger til at lagre sol og vind

Hvordan kan vi lagre energi? Hvad gør vi med overskudsstrøm fra vindmøller? Omdannelse til metangas og lithium batterier kan være nogle af svarene. 

IDA Energi inviterer til vidensdeling og debat om emnet i Ecopark onsdag d. 26. september 2018.

 


IDA energi afholder arrangementet i samarbejde med Ecopark, Energi Forum og DI Energi 

Program

Kl. 16.45: Kaffe/te

Kl. 17:00 Indledning og dagens program v/ Keld Olsen, IDA Energi

Kl. 17:05 Hvis aluminium og svovl vil arbejde sammen får man et superbatteri v/ Juan Maria García Lastra, DTU Energi

Kl. 17:55 Stensalt-lignende materialer kan potentielt fordoble kapaciteten på Li-batterier v/ Poul Norby, DTU Energi

Kl. 18:45 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:15 Elektrokatalysatorer til at konvertere kuldioxid til flydende brændsler v/ Tejs Vegge, DTUEnergi

Kl. 20:00 Hvordan opstod VisBlue og hvordan forventer man at virksomheden skal tjene penge i fremtiden v/ Søren Bødker, VisBlue

Kl. 20:45 Opfølgning på indlæg v/ Keld Olsen, IDA Energi

Tid og sted:

Onsdag d. 26. september 2018 kl. 16.45 - 21.00 i Ecopark

Arrangementet er afholdt