Året der gik i Ecopark

Dette indlæg er fra d. 21/12/2021

22 nye virksomheder i 2021

I 2021 fortsatte de gode takter fra 2020 og vi fik tiltrukket over 20 nye virksomheder til Ecopark. Det vil sige at vi nu er tæt på at være fuldt udlejet. De nye virksomheder kommer med meget forskellige baggrunde, men passer på hver deres måde godt ind i miljøet her og de 3 faglige fokusområder, cleantech, bæredygtigt byggeri og smart systems. Flere af de nye beboere i Ecopark er skalerbare virksomheder med spændende nye teknologier, og vi ser frem til at følge dem og de andre virksomheder i 2022.

3 x store investeringer + 1 exit
De 3 virksomheder, der i 2021 har tiltrukket investeringer, er alle nye i Ecopark og udvikler produkter, som understøtter den grønne omstilling.

Circlia Nordic, som fremstiller anlæg og teknologi til omdannelse af spildevandsslam til råolie, har fået tilført en stor investering fra Ecco Investment til at skalere deres teknologi og forretning. Circlia Nordics første anlæg kom i år i drift i samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi.

Cellugy modtog i 2021 2,38 mio. euro fra European Innovation Council til at udvikle den innovative EcoFELXY teknologi yderligere til emballageindustrien. EcoFLEXY er et biologisk baseret og miljøvenligt alternativ til plastik, som kan bruges i forskellige sammenhænge, men som Cellugy med denne investering skal fokusere på at optimere specifikt til brug i emballering.


Fenagy
, som er nystartet i 2020, har fra et tidligt tidspunkt haft svenske Beijer Ref med ombord. Deres investering i varmepumpevirksomheden blev i 2021 øget med 19,2 mio. kr. Fenagy udvikler og producerer miljøvenlige, CO2 baserede varmepumper og køleanlæg. Med investeringen fra Beijer Ref er Fenagy godt rustet til den fortsatte kraftige ekspansion indenfor markedet for varmepumper og industriel køling i Skandinavien og videre ud i Europa.

Ud over de mange mio. kr. som er tiltrukket i finansiering til Ecopark-virksomheder, har vi i 2021 også set et exit i millionklassen. Hydropen, som blev startet af Jesper Rosenfelt Hansen og Martin Winkler, blev tidligere på året solgt til Viking Life-Saving Equipment. Hydropens innovative brandslukningsudstyr har allerede sparet både liv og millioner af kroner i shippingindustrien og er derfor et oplagt produkt i Vikings sortiment.

Hydropen salg

Mere fokus på grøn omstilling
Vi har i Ecopark i 2021 haft øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Fokus har været på både at optimere indsatsen indenfor Ecoparks service- og bygningsdrift og at udvikle værditilbud til vores virksomheder – mere om det i 2022. Den tydeligste ændring i 2021 for vores virksomheder i Ecopark, har formentlig været nye affaldsvogne og udvidede sortering af affald. Der er nu mulighed for at affaldssortere i flere fraktioner og bl.a. er indsamlingen af madaffald til omdannelse til biogas er forøget. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores virksomheder for indsatsen og jeres positive indstilling til ændringen.
Et andet tiltag i 2021 er, at vi har udskiftet mange af vores ældre lysarmaturer til nye energibesparende LED-armaturer, både i garager, værksteder og i hovedbygningen.
Vi arbejder på en opgørelse af den samlede effekt af tiltagene, som vi forventer at kunne bringe i det nye år.

Til slut vil blot sige alle kunder og samarbejdspartnere tusind tak for et godt samarbejde i 2021 – med ambition om et mindst lige så godt i 2022!

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email