Samarbejdspartnere

Ved at placere din virksomhed i Ecopark bliver du samtidig en del af et større netværk og samarbejde på tværs af innovations- og iværksættermiljøerne i Danmark. Vi er aktive i både det lokale og nationale økosystem omkring iværksættermiljøet. Ud over at stille de bedste fysiske faciliteter til rådighed, er vores vigtigste opgave at bygge bro og dermed skabe værdi for vores virksomheder. Det gør vi ved bl.a. ved at tage aktivt del i det økosystem, der udgør fundamentet for innovationsmiljøet i Aarhus og Danmark. Helt konkret kan det bl.a. betyde, at du som lejer i Ecopark har adgang til gratis mødelokaler i foreningens Danske Udviklingsparkers medlemmer i hele Danmark.

Vi genererer netværk for vores virksomheder både internt i Ecopark og “ud af huset”. Det gør vi bl.a. gennem afholdelse af jævnlige netværksmøder med interessant og vedkommende fagligt indhold og med deltagende fra iværksættermiljøet og det lokale erhvervsliv.

Vi søger hele tiden at udvide vores netværk af samarbejdspartnere

Danske Udviklingsparker

Ecopark er medlem af foreningen Danske Udviklingsparker, der arbejder for at øge samarbejdet samt erfarings- og idéudvekslingen mellem udviklingsparker på nationalt og internationalt plan.

#Startup Aarhus Connect

Ecopark er aktiv i netværket #Startup Aarhus Connect, som udgøres af aktører i økosystemet indenfor startup-miljøet i Østjylland. Netværket består bl.a. af udviklingsparker, inkubatormiljøer, kapitalydbydere, business angels, rådgivere og foundere.

Aarhus Kommune

Som deltager i Klimaalliancen med Aarhus Kommune er Ecopark med til at arbejde for at nå Kommunens vision om CO2-neutralitet i 2030. Ecopark er medlem af arbejdsgruppen "Klimavenlige arbejdspladser og medarbejdere".

Erhvervsakademi Aarhus

Ecopark samarbejder med Erhvervsakademi Aarhus omkring fagligt indhold på netværksmøder. Erhvervsakademiets dygtige undervisere leverer oplæg og højner kvaliteten af vores arrangementer.

Huset Venture

Huset Venture er en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder professionelle løsninger indenfor bl.a. grafisk design, skilte, IT-genbrug og regnskab. Her går faglighed og socialt ansvar hånd i hånd.

Virksomheder i Ecopark