Verdensmålene i Ecopark

VM 9

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi understøtter bæredygtig innovation, ved at tilbyde fleksible og fordelagtige rammer og miljø, baseret på den deleøkonomiske tanke, til udvikling af industrielle iværksættere og innovative virksomheder. Det er først og fremmest derfor, vi er her.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi tænker bæredygtigt og miljøvenligt i både anskaffelse, forbrug og afskaffelse af udtjente varer i driften af Ecopark. Genbrug og cirkulær økonomi er en del af vores miljøpolitik og vi arbejder kontinuerligt på at optimere indsatsen.

Mål 13: Klimaindsats

Ecopark  opererer på et klimavenligt grundlag og understøtter virksomhederne i at gøre det samme. Vi tilbyder optimale rammer til udvikling af cleantech-virksomheder, som bidrager til den grønne omstilling gennem udvikling af f.eks. CO2 besparende løsninger.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Ecopark er brobygger og synergiskaber. Vi danner forbindelser mellem virksomheder og mulige samarbejdspartnere, som giver viden og værdiskabelse, samt rykker udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Globale udfordringer skal løses med lokale indsatser. FN’s 17 Verdensmål og 169 delmål er til dato den mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden – og Ecopark bidrager til verdensmålene. Omtanke for miljøet er en del af Ecoparks DNA og har været det siden starten i 2005 – og vi arbejder i dag med tiltag, som bidrager til flere verdensmål og delmål. Vi vil, ud over at drive Ecopark med størst muligt hensyn til miljø, klima og social bæredygtighed, være med til at fremme den bæredygtige dagsorden blandt vores virksomheder, i økosystemet omkring iværksætteri og i samfundet generelt.

Miljø- og bæredygtighedspolitik

Ecopark handler med omtanke for klima og miljø. 

Derfor vil vi:
 • Kontinuerligt arbejde med miljø og bæredygtighed i driften og udviklingen af Ecopark, med henblik på at optimere indsatsen og mindske vores aftryk på miljøet og klimaet.
 • Tilbyde optimale rammer for udvikling af virksomheder med grønne produkter eller serviceydelser, herunder særligt cleantech-virksomheder.
 • Skabe rammer for, at vores virksomheder kan udvikle deres forretning i en mere bæredygtig retning.
 • Arbejde for at fremme den bæredygtige dagsorden og miljø- og klimabevidsthed blandt vores medarbejdere, lejere, kunder, samarbejdspartnere, Aarhus’ erhvervsliv og borgere. Vi vil inspirere til at tænke bæredygtig forretning.

Solceller på taget

Solcellerne ses her integreret i arkitekturen på konferencebygningen og udgør bare ét af de solcelleanlæg, vi råder over. Carporten nedenfor er leveret af en af virksomhederne i Ecopark, Bluetop – her anvendes solenergien til opladning af elbiler.

Se alle vores virksomheder her

Det gør vi:

 • Vi får leveret en betydelig andel af vores strøm fra eget solcelleanlæg på taget – se vores aktuelle strømproduktion her
 • Vi kontinuerligt søger at reducere vores ressourceforbrug og miljøbelastningen fra vores aktiviteter, f.eks:
  • genanvender al vores madaffald til biogas
  • serverer økologisk forplejning
  • anvender svanemærkede rengøringsprodukter
 • Vi er klimapartner i Aarhus Kommune
 • Vi indgår i miljø- og arbejdsmiljødialoger med vores leverandører og andre interessenter
 • Vi understøtter vores cleantech-virksomheder og virksomheder med bæredygtige produkter i deres udvikling og vækst
 • Vi søger at fremme medarbejderes, lejeres og medborgeres miljøbevidsthed
 • har fokus på miljøforbedringer og relevante miljøemner